Navigation Menu+

Heino Leiten

Leiten, Heino, (20. II 1933 Salla v, Virumaa), sporditegelane. Lõpetas 1950 Rakvere Õpetajate Seminari ja 1986 kaugõppes TPedI KKT. Spordihuvi tekkis Rakveres õpetaja Endel Isopi tundides, harrastas põhispordialasid I järgu tasemel. Olnud 1951–52 Maidla lastekodus ja 1952–54 Juuru mittetäielikus kk-s õpetaja ning 1954–56 Mustla ja 1956–60 Rapla kk-s kehalise kasvatuse õpetaja. 1960–74 oli Rapla LNSK ja 1974–76 Tartu korvpallikooli direktor, 1976–79 ENSV Spordikomitee vanemtreener ja 1979–93 TSIK-i/ESG direktori asetäitja sporditöö alal. Tegutses 1960–76 ka korvpallitreenerina, tema juhendatavad naiskonnad on võitnud Eesti noortevõistlustel auhinnakohti. Õpilasi: Mare Laur, Mare Isok, Helle Pihlak. Olnud korvpallikohtunik (vab kat). Kuulunud 1960–84 mitu korda Korvpalliföd-i presiidiumi, pms noortekomisjoni esimehena.